Skip to main content

Data Privacy en Cookies 

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij waar nodig uw persoonlijke gegevens. Deze worden door ons verwerkt voor de doeleinden waarvoor we uw gegevens nodig hebben. Omdat wij net zoals u belang hechten aan deze gegevens, doen wij er dan ook alles aan om ze veilig te bewaren en u op de hoogte te houden waarvoor we uw gegevens wensen te gebruiken. 

Wij vragen de Data Privacy en Cookies van Hiša Lojz aandachtig te lezen. Deze bevat namelijk essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor. Door het meedelen van deze persoonsgegevens verklaart u kennis te hebben genomen van deze Data Privacy en Cookies en gaat u met het gebruik en de verwerking van uw gegevens akkoord.  

BEDRIJFSGEGEVENS 

Hiša Lojz
Zaga 99
5224 Posta Srpenica
Slovenië 

Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Europese regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) of General Data Protection Regulation (“GDPR”) sinds haar inwerkingtreding op 25 mei 2018. 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE VAN U? 

Paspoortgegevens
E-mailadres & telefoonnummer

Wij wijzen u erop dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit zo snel mogelijk te melden. 

WAAROM VERZAMELEN WE DEZE PERSOONSGEGEVENS VAN U? 

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mede te delen. Echter dit is noodzakelijk voor de totstandkoming van een huurovereenkomst en boeking.  

HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS? 

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang het nodig is om aan de doeleinden van onze verwerkingen te voldoen. Tenzij er wettelijk een langere bewaartermijn is vereist of toegelaten. 

HOE ZORGEN WIJ VOOR DE BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS? 

Wij nemen de veiligheid van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Daarom maken wij gebruik van diverse technische en organisatorische maatregelen, om zo uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Zo bewaren wij persoonlijke gegevens die u met ons deelt op computersystemen die beperkte toegang hebben en steeds beveiligd zijn met wachtwoorden. 

WAT ZIJN COOKIES? 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens een bezoek aan een website op de computer of ander toestel worden opgeslagen. Cookies worden meestal gebruikt om websites optimaal te laten functioneren, om de handelingen van de bezoekers van de website bij te houden, om login gegevens te bewaren, enz. Er zijn verschillende soorten cookies die onderscheiden kunnen worden naar gelang hun oorsprong, functie en levensduur. Meer informatie over de soorten cookies kan u vinden op www.allaboutcookies.org. 

WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ COOKIES ? 

  • het gebruik en de functionaliteiten van onze website te verbeteren; 
  • te analyseren hoe gebruikers gebruik maken van de website; 
  • de gebruikers gepersonaliseerde informatie te tonen. 

WELKE COOKIES GEBRUIKEN WE ? 

Noodzakelijke cookies, Performance cookies en Functionele cookies. 

VRAGEN EN FEEDBACK
Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen: info@hisa-lojz.com 

WAT ZIJN DE RECHTEN WAAROP U ZICH KUNT BEROEPEN? 

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegeven. Indien u toch van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn, dan staat het u vrij een klacht in te dienen bij: 

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer 

Rue du Bois Sauvage 35, 1000 Brussels
Tel. 02 274 48 00
Fax. 02 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be 

Laatste update: September 2021